HOME DOWNLOADS KDO SMO ANALOGNA ATV DIGITALNA ATV DVB REPETITORJI ATV CONTEST ATV LINKS FOTOGALERIJA VIDEO YOUTUBE
Od analogne k digitalni ATV
ATV DVB-T na transponderju S55TVG
Že pred leti je Silvo S57MSL izdelal transponder, ki smo ga postavili  na Trstelj. Uporabljali smo ga kot pretvornik za analogno televizijo, saj  omogoča zveze 23 cm – 23cm in 13 cm – 23 cm ter 23 cm – 13 cm.  Uspešno smo preizkusili tudi prenos SSB signala v načinu 23 cm – 23  cm. V lanskem letu nas je Alessandro IW3RMR navdušil, da smo začeli z  ATV DVB-T. Na tržišču so se pojavili DVB-T enkoderji, ki imajo  izhodno frekvenco do 860 MHz. Za ATV pa radioamateji imamo  dovoljene amaterske frekvence od 1240 MHz navzgor, zato je bilo  treba napraviti UP in DOWN konverterje. Prve je izdelal IW3RMR v  glavnem iz  starih antenskih naprav in so bili bolj unikatni izdelki, ki jih  je bilo težko reproducirati. DOWN konverter je nato  v ponovljivi obliki  izdelal Mauro IV3WSJ. Prvi UP konverter na tiskanem vezju pa je  napravil Ferruccio IW3QUB po nasvetih Matjaža S53MV. Prvi  uspešen  preizkus je bil med IW3QUB ( Cormons ) in S52DS ( lovska  koča nad Renčami ). Tu pri lovski koči sem uspel sprejeti tudi DVB-T  signal z DVB-T repetitorja na Monte Bernadia nad Tarčentom.  Takoj za tem naju s Ferrucciotom je obsedla misel, da bi preizkusila  DVB-T signal poslati skozi transponder S55TVG. Zavedala sva se, da  je minimalna verjetnost na uspeh, ker v transponderju sta dva lokalna  oscilatorja, ki nista sinhronizirana. Vseeno sva poskusila v začetku  decembra. IW3QUB je oddajal na 1278 MHz in jaz pa sem sprejemal  na 1248 MHz.  Čez nekaj trenutkov je bilo videti polovico slike, na kateri je bil viden  znak IW3QUB. To je dalo upanje, da s kakšno izboljšavo bo le uspelo. To se je tudi  zgodilo 4. januarja 2015. Po nekaj poskusih spreminjanja frekvence  na oddajni in sprejemni strani sva uspela, da je bilo videti tekočo sliko  brez  kvadratkov. Na DVB-T sprejemniku, ki prikazuje kvaliteto  signala, je bila kvaliteta le 7 procentov. Po uglasitvi filtra se je dvignila  
Slika Alessandra oddana z DVB-T na 23 cm. Sprejel S52DS preko  Trstelja S55TVG. 
DVB-T signal je oddajal Ferruccio IW3QUB na 23 cm proti S55TVG.  Meritve je napravil Alessandro IW3RMR doma na IF izhodu down  konverterja.
DVB-T signal je oddajal Ferruccio IW3QUB na 23 cm proti S55TVG.  Meritve je napravil Alessandro IW3RMR doma na IF izhodu down  konverterja.
DVB-T signal je oddajal Ferruccio IW3QUB na 23 cm proti S55TVG.  Meritve je napravil Alessandro IW3RMR doma na IF izhodu down  konverterja.
DVB-T QSO z odbojem na 23 cm
V petek 20/03/2015 sem se srečal z Mariom IV3MUM. Po  prijetnem razgovoru sva se odločila poskusiti napraviti DVB-T  zvezo na 23 cm, čeprav z malo upanja na uspeh, ker med  najinima QTH-ema je hrib Catinara. Marijev QTH je dokaj nizko  pod univerzo v Trstu v predelu S.Giovanni.  Pred leti sva že poskušala napraviti zvezo z analogno ATV. V  nobenem primeru nisva sprejela niti sinhronih impulzov. V  petek po nekaj poskusih vzpostavitve DVB-T zveze v direktu,  sva se odločila poskusiti s pomočjo odboja. Mario je usmeril  anteno proti kamnolomu Faccanoni (proti kraškemu  robu)…..presenečenje…!!!. Čeprav je bil slab signal in tudi  MER ni obetal nič dobrega (6,2 db), sem zagledal Mariotov  obraz, neverjetno toda resnično.  Razdalja med nama je bila le 4 – 5 km. Poglejte slike  instrumenta, niso lepe, vendar se vidi jakost signala in vrednost  MER. S temi vrednostmi analogna ATV zveza ni možna.  Spomnim se posnetkov , ki jih je lani pokazal Alessandro na  Alpe Adria srečanju, s katerimi je pokazal razliko med analogno  in digitalno ATV. Z Mariom sva dejansko preverila, kar je  prikazal Alessandro IW3RMR.  Nadaljujemo s poskusi…  73 vsem  Mauro ..IV3WSJ
Primerjava  med FM ATV in DVB-T
Ferruccio IW3QUB stanuje v Cormonsu, jaz pa v Novi Gorici. Dolga  leta sva poskušala napraviti ATV zvezo v direktu, saj sva oddaljena le  približno 15 km. Med nama je hrib Kalvarija in griči v okolici Caprive,  zato nisva uspela. Neuspešno sva poskušala tudi s pomočjo odboja  od Sabotina.  Problem je bil rešen, ko smo postavili transponder na Trstelj. Pretežno  smo ga uporabljali za analogne FM ATV zveze.   Uspešno smo preiskusili tudi govorno SSB zvezo.   Ko je Ferruccio izdelal tudi DVB-T oddajnik na 23 cm, smo hitro  ugotovili, da transponder prenaša tudi digitalno TV. To veselje je malo  trajalo, ker je pomladanska orkanska burja podrla stolp na Trstelju.  Spet sva ostala brez ATV povezave. Pred tem je naju Alessandro  IW3RMR prepričal s svojimi posnetki, da je možno z DVB-T s pomočjo  odbojev napraviti zveze tudi med dvema krajema, ki nista v direktni  vidljivosti. Ponovno sva začela raziskovati možne odboje z vrtenjem  oddajne in sprejemne antene za 360 stopinj.  Najprej je Ferruccio oddajal FM signal s TS790, jaz pa sem iskal odbiti  signal na spektralnem analizatorju. Po kakšni uri sva uspela ugotoviti,  da če imava oba obrnjeni anteni v smeri proti Trnovemu nad Novo  Gorico, da je na 1280 MHz šibak odbiti signal. To je dalo nekaj upanja,  da bo nama uspelo. Upanje je kmalu splahnelo, ko je Ferruccio prešel  na oddajo z analognim FM ATV oddajnikom najprej s 30 W in nato s  100 W. Signal je bil občutno močnejši, vendar slika je bila  neuporabna, kot je videti iz priloženih slik.  Zdaj sva se odločila, da poskusiva zvezo z odbojem še z DVB-T in  glej presenečenje. Čeprav je bil DVB-T oddajnik s precej manjšo  močjo, je bila slika tekoča in brez motečih kvadratkov. Kasneje sem izboljšal sprejemne pogoje in MER se je bistveno  povečal.  Z vsakim poskusom pridobimo nove izkušnje in prav to je čar našega  hobija.  73 vsem od S52DS 
FM ATV 100W
DVB-T 10W
DVB-T 10W
FM ATV 30W
na 19 procentov. Ta isti signal na drugem dekoderju pa je bil 80 procentov.  To bo treba preveriti s kakšnim merilnim instrumentom. Zaenkrat smo  zadovoljni s tem, da lahko prenašamo sliko z DVD kvaliteto. Nekaj dni za  tem smo preizkusili preko S55TVG še povezavo med IW3QUB in  Alessandrom IW3RMR v Pradamanu ( blizu Udine )-37 km. Zveza je  uspela v obe smeri, saj je celotna trasa brez ovir. Zanimivo je, da je  IW3RMR oddajal le s 3 W. Pri pasovni širini 8 MHz so se pojavljali  občasno kvadratki, medtem ko je oddajal s pasovno širino 7 MHz, je bila  slika tekoča brez kvadratkov. Pri nadaljnih poskusih smo še ugotovili, da je  kvaliteta slike odvisna tudi od dekoderja. Dekoderji za samo MPEG2, ki  smo jih imeli na razpolago, so pokazali kvaliteto signala okrog 20  procentov. Novejši, ki dekodirajo tudi MPEG4, pa so pokazali tudi nad 90  procentov. To smo ugotovili pri teh dekoderjih, ki smo jih imeli na  razpolago, zato ni nujno, da je to pravilo za vse dekoderje. Lahko bi si to  razlagali tudi s tem, da ti novejši dekoderji imajo zmogljivejše procesorje,  da uspejo popraviti več napak, ki nastanejo pri prenosu. Vsak poskus  prinese nove izkušnje v zvezi z digitalnim prenosom slike in zvoka. Glede  na trenutno poznavanje te nove tehnike nas čaka še veliko poskusov.  S52DS  Dolfe  IW3QUB  Ferruccio