S55TVG (Trstelj ) in S55TVX (Korada ), ki pokrivata Goriško in Vipavsko dolino. Poleg že  omenjenih radioamaterjev, ki sodelujejo pri tem, moram še omeniti IW3QUB, S51L,  S57MSL, S52DS, IZ3GGL, IW3RMR, IW3GOA, IV3MUM, IW3SPI. V začetku leta 2016 sem  napravil drugi izhod TX na 2350 MHz, ki ga je možno aktivirati z DTMF ukazom za  povezavo S55TVJ v Elerjih z IR3UDA na Bernadia.  73...Mauro.....IV3WSJ  
Del anten repetitorja
Analogni repetitor S55TVJ
HOME DOWNLOADS KDO SMO ANALOGNA ATV DIGITALNA ATV DVB REPETITORJI ATV CONTEST ATV LINKS FOTOGALERIJA VIDEO YOUTUBE
Od analogne k digitalni ATV
 Analogni ATV repetitor S55TVJ
Smo skupina slovenskih in italijanskih radioamaterjev, ki  nas zanima amaterska televizija. Tudi v času, ko so še  bile državne meje, ki razdvajajo, za nas radioamaterje  niso obstajale. Stalno smo medsebojno testirali opremo, ki  smo jo napravili kot tudi lokalne in regionalne repetitorje.  Vedno smo tudi sodelovali v mednarodnih ATV  tekmovanjih. Skupina hrvaških radioamaterjev je na Učki (  1390 m nad morjem ) postavila ATV repetitor 9A0TVR.  Repetiror je profesionalno izdelal Darko OE7DBH. Viden  je bil v delu Slovenije, v Furlaniji, Venetu in Emiliji. Imel  več vhodov na 13cm, ki si jih lahko izbiral z DTMF  ukazi.Izhodna frekvenca je bila 10,410 GHz s vertikalno  polarizacijo. Elizej S57AZW in Rudi S58RU sta prišla na  idejo, da bi na primernem mestu postavili repetitor, ki bi  sprejemal signal z Učke in ga posredoval na priobalna  področja Slovenije  in Italije, kamor ni segal signal z Učke.  Tudi s pomočjo Mirkota S56FMZ smo dobili prostor na  Maliji nad Izolo, ki nam je ustrezal. Začela se je izgradnja  naprav za repetitor. Ko je bilo vse zgrajeno, je Rudi  zaprosil za radijsko dovoljenje repetitorja in kmalu tudi  dobil znak S55TVJ. Kmalu za tem se je pojavia želja, da  bi S55TVJ povezali  z repetitorji IR3UDA na hribu  Bernadia, S55TVG na Trstelju in S55TVX na Koradi.  Pričel sem z izdelavo novega repetitorja. V tem času smo  dobili primernejšo lokacijo nad Elerji, kamor smo tudi  preselili stari repetitor z Malije. Pri postavitvi repetitorja  nad Elerji nam je pomagal Maks S53KP, ki se je dogovoril  z lastniki postojanke za vselitev. Novi repetitor ima več  vhodov na 13 cm, ki jih lahko izbiraš z DTMF ukazi, en  vhod je bil na 10 GHz za sprejem signalov z Učke.  Meseca aprila 2014 so repetitor na Učki demontirali .  Takrat smo obrnili anteno  proti Bernadiji in tako sedaj  lahko sprejemamo na 10450 MHz signal z IR3UDA. Izhod  S55TVJ je na 1280 MHz in je povezan z repetitorjama   
ANALOGNA ATV